Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Blahodárné hydromasáže: Nejen relaxace

Blahodárné hydromasáže: Nejen relaxace

V posledních letech se výraznì prosazuje wellness jako zdravý životní styl vìnující se péèi o tìlo i mysl. Vznikají rùzné procedury, které najdete v nabídce wellness center. Oblíbené a snadno dostupné jsou hydromasáže.

Co je hydromasáž?

Hydromasáž je procedura, v rámci které na jedince pùsobí mechanickou silou voda, a to ve víøivé vanì èi prostøednictvím sprchovací masážního boxu mající hydromasážní trysky - víøivé, perlièkové èi kombinované.

Víøivé trysky mají masážní úèinky pùsobící na jednotlivé èásti tìla dle nastavení trysek. Díky nim dochází k prokrvení svalù a tkání. Perlièkové trysky podporují èinnost lymfatické soustavy a navozují pøíjemnou relaxaci. Kombinovaná hydromasáž vede zároveò k masáži i relaxaci. Umožní vám si tuto proceduru maximálnì vychutnat.Co nám pøináší hydromasáž

Hydromasáž má celkovì na lidský organismus blahodárné úèinky. Jejím pùsobením se uvolníte a odplavíte napìtí a stres. Pravidelné hydromasáže pak vedou k vìtší psychické pohodì, odbourání nespavosti i jiných psychických obtíží.

Jak jsme si však výše uvedli, úèinky hydromasáže se netýkají jen psychického zdraví. Díky intenzivní masáži svalù se uvolòují a rychleji se zregenerují, což nejvíce oceníte sportovci po fyzické aktivitì. Doporuèuje se i lidem mající problémy s chronickými bolestmi zad, ale i klouby.

Hydromasáž rovnìž podporuje krevní obìh, èinnost srdce, látkovou výmìnu a vede k prokrvení kùže, èím ji èistí, zvyšuje její kvalitu a zmíròuje celulitidu.

Hydromasáž v pohodlí vašeho domova

Úèinky hydromasáže si mùžete dopøávat témìø v jakémkoliv wellness centru. Jde o základní proceduru nabízenou zpravidla prostøednictvím víøivé vany. Pokud si však chcete hydromasáž užívat pravidelnì, kdykoliv na ní budete mít chu, poøiïte si masážní vanu èi masážní sprchový box. Vyrábí se v rùzném provedení a ceny nìkterých modelù jsou pøíznivé.

Doporuèujeme se podívat na nabídku hydromasážní van na levna-koupelna.cz.