Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Romantický pøedvánoèní víkend v Krušných horách

Nenecháte si v zimì uniknout žádnou pøíležitost k lyžování a rádi byste si dopøáli romantický prodloužený víkend? Vyjeïte si s Vaší partnerkou na lyžovaèku do Krušných hor. Útulné bydlení se Vám podaøí najít bìhem krátké chvíle díky internetovému portálu Kamsi.cz, který je vybaven pestrou nabídkou nejrùznìjších typù ubytování. Pomocí této webové adresy najdete ubytování nejrùznìjšího vybavení i cenových kategorií ubytovani.kamsi.cz/krusne-hory/.

Romantický prodloužený víkend tak mùžete prožít v nìkterém z místních penzionù, hotelù, apartmánù èi ubytování v soukromí. Z levného ubytování Krušné hory to budete mít blízko do nejvìtšího lyžaøského areálu v Krušných horách. Ski areál Klínovec láká ke sjezdovému lyžování i bìžkování. Najdete zde výteèné snìhové podmínky na 18 km sjezdových tratí. Ve ski areálu najdete lyžaøské školy, pùjèovny, dìtské parky i dìtské koutky. Zalyžovat si mùžete také ve Ski areálu Boží Dar – Neklid, Sport Areálu Klíny èi ve Ski areálu Nové Hamry. Mezi známá zimní støediska patøí také Jáchymov, Kováøská, Kraslice, Pernik, Abertamy, Cínovec a mnohé další.

Ubytování Krušné hory si zamilujete také pro mnoho pøírodních krás, zajímavých zimních turistických cílù i památek. Vonící lesy lákají k romantickým procházkám i výletùm. Rozhodnì byste si nemìli nechat ujít procházku k Božídarskému rašeliništi èi pøírodnímu parku Pøebuz. Jedineèné výhledy na okolí Krušných hor nabízí také rozhledna Komáøí Vížka i rozhledna na Blatenském vrchu. Tìšení se na vánoèní svátky si mùžete zkrátit návštìvou krušnohorského mìsta Boží Dar. V tomto mìstì sídlí vánoèní Ježíškova pošta, odkud mùžete poslat Ježíškovi Vaše tajné vánoèní pøání.