Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Wellness víkend

Dopøejte si relaxaèní wellness víkend v historické èásti Špindlerova Mlýnu a jeho okolí. Nechte se rozmazlovat a dopøejte svému tìlu zregenerování, které si právem zaslouží. Navíc naberete novou energii do dalších dnù. Dopøejte tento wellness víkend nejen sobì, ale také svému milému nebo své milé a užívejte si ve Špindlerovì Mlýnì spoleènì!

Èekají vás tøi dny plné pohody a blahodárných wellness procedur. Døíve, než si jich zaènete dopøávat, se ale ubytujete v luxusnì a modernì zaøízených dvojlùžkových pokojích, na kterých vás nikdo a nic nebude vyrušovat. Tento wellness víkend je s polopenzí, takže se o snídanì a veèeøe starat vùbec nemusíte. Výživné a chutné veèeøe a snídanì jsou každý den podávány formou bohatých švédských stolù plných specialit a rùzných dobrot.

Jaké wellness procedury se zde provádìjí? První den si dopøejete velice úèinný rašelinový zábal a potom si odpoèinete v saunì. Druhý den na svém tìle vyzkoušíte kryoterapii v hotelové kryosaunì. Dále si dopøejete uvolòující oxygenoterapii, bylinnou koupel a na konci dne èásteènou masáž. Tøetí den si dopøejete hydromasáž a také lymfatická masáž.

Tyto tøi dny plné uvolnìní a relaxace si mùžete dopøát kdykoliv, protože se tento wellness víkend koná po celý rok. Pøijeïte a zaruèenì zažijete ty nejromantiètìjší chvilky se svým partnerem nebo partnerkou. Na tyto chvilky se nezapomíná! Litovat nebudete.

Zážitek Wellness víkend obsahuje:

  • Ubytování v luxusních pokojích
  • Polopenzi pro dva
  • Saunu a rašelinový zábal první den
  • Kryosauna, oxygenoterapie, bylinná koupel, èásteèná masáž den druhý
  • Lymfatická masáž, hydromasáž poslední den
Wellness víkend 1 Wellness víkend 2 Wellness víkend 3 Wellness víkend 4
Typ pobytu: Wellness
Lokalita: Královéhradecký kraj
Délka pobytu: 3 dny
Poèet osob: 2
Prodejce: Zlatarybka.cz
Cena s DPH: 6 290 Kè
SPA pobyt
Cena: 6 900 Kè
|
Trvání: 4 dny    
Lokalita: Blansko
Wellness víkend pro dva
Cena: 5 040 Kè
|
Trvání: 3 dny
Lokalita: Plzeò

Potøebujete na chvíli "vypnout"? Vemte svého partnera a dopøejte si wellness víkend pro dva.