Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Romantika na horách

Dopøejte sobì a svojí drahé polovièce perfektní romantický víkend pro dva na horách! Poznejte krásy Krušných hor za každého roèního období. V zimì mùžete obdivovat zasnìžené vrcholky majestátních hor, v létì rozkvetlé louky a zpìv ptáèkù, na jaøe si užijete horského sluníèka nebo na podzim pøekrásnì zbarvených listù stromù. Pøijeïte a užijte si romantický víkend pro dva!

Pro ubytování si mùžete vybrat jeden ze dvou tøíhvìzdièkových hotelù, které jsou od sebe vzdálené asi 30 metrù. Jaký by to ale byl romantický víkend bez lahve prvotøídního sektu pøi romantické veèeøi pøi svíèkách. Se svojí láskou si také užijete romantické chvilky v hotelové wellness zónì, kde jsou pro vás pøipravena víøivka, solárium nebo sauna. Pokud jste sportovnì založený pár, tak urèitì oceníte multifunkèní kurt, který je za zdmi hotelu. Mùžete si na nìm zahrát vìtšinu míèových her, jako je napøíklad basketbal, tenis nebo nohejbal.

Okolí hotelu jen vybízí k prozkoumání. V letních mìsících využijete nespoèet snadných i obtížnìjších cyklostezek nebo turistických stezek a. Pokud máte rádi rybaøení, mùžete využít nedalekou nádrž. V zimních mìsících si užijete dokonalé lyžování na nìkolika profesionálnì udržovaných svazích nebo bìžkování po dùmyslnì umístìných stezkách tak, abyste si užily co nejlepší pohled na zasnìžené pohoøí.

Nezbývá nic jiného, než popøát šastnou cestu a užijte si romantický víkend pro dva na horách.

Zážitek Romantika na horách obsahuje:

  • Ubytování v luxusním hotelu
  • Polopenzi pro dva
  • Hodinovou saunu nebo víøivku
  • Láhev sektu na pokoji
Romantika na horách 1 Romantika na horách 2 Romantika na horách 3 Romantika na horách 4
Typ pobytu: Romantický
Lokalita: Ústecký kraj
Délka pobytu: 3 dny
Poèet osob: 2
Prodejce: Zlatarybka.cz
Cena s DPH: 3 100 Kè
Víkend v Jeseníkách
Cena: 2 500 Kè
|
Trvání: 3 dny
Lokalita: Jeseníky, obec Karlovice
Romantika v Krušných horách
Cena: 3 450 Kè
|
Trvání: 3 dny    
Lokalita: Háj u Louèné pod Klínovcem
Vyzkoušejte Let balonem Hradec Králové.