Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Romantický výlet

Vzpomenete si, kdy jste si naposledy dopøáli se svojí drahou polovièkou nìjaký romantický výlet? Nyní se vám naskytla jedineèná pøíležitost prohlédnout si historické krásy královského mìsta Slaný a užít si spolu romantické chvilky naplnìné uvolòující relaxací a dobrou náladou.

Tento zážitek se odehrává v luxusním ètyøhvìzdièkovém hotelu ve Slaném, kde na vás èekají dvì hodiny v hotelové wellness zónì. Nejlepší na této relaxaci je fakt, že tam budete se svojí láskou úplnì sami. Jsou to totiž dvì privátní hodiny, takže si víøivku, saunu a fitness užijete za naprostého klidu a nikdo vás nebude vyrušovat. Než se ale pùjdete odevzdat nekoneèné relaxaci se svojí láskou, dostanete ještì láhev kvalitního sektu, který si mùžete dopøát napøíklad v saunì nebo víøivce.

Až uplynou dvì hodiny ve wellness zónì, èeká na vás ještì romantická veèeøe pøi svíèkách v hotelové restauraci nebo vinárnì. Tato veèeøe se skládá ze ètyø chodù a mùžete si objednat, co vás jen napadne.

Vezmìte tedy svého partnera nebo partnerku a spoleènì si dopøejte relaxaci doprovázenou výteèným sektem a romantickou veèeøí. Litovat urèitì nebudete.

Zážitek Romantický výlet obsahuje:

  • Privátní vstup do hotelové wellness zóny s fitness, saunou a víøivkou
  • Ètyøchodovou romantickou veèeøi pøi svíèkách
Romantický výlet 1 Romantický výlet 2 Romantický výlet 3 Romantický výlet 4
Typ pobytu: Romantický, Wellness
Lokalita: Støedoèeský kraj
Délka pobytu: 4 hodiny
Poèet osob: 2
Prodejce: Zlatarybka.cz
Cena s DPH: 1 550 Kè
Romantický veèer pro dva
Cena: 5 100 Kè
|
Trvání: 3 hodiny   
Lokalita: Praha
Romantický výlet na voru
Cena: 2 490 Kè
|
Trvání: 4 hodiny
Lokalita: Praha
Darujte užásný zážitek - Let balonem Brno.