Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Vezmìte svého miláèka na romantický Karlštejn

Jednou za èas je tøeba udìlat radost své drahé polovièce, aby vìdìla, jak moc si ji vážíte a máte ji rádi. A jak to udìlat lépe a efektivnìji nežli výletem do míst, které jsou romantické už jen podle názvu. Názorným pøíkladem je Karlštejn a celá tamní oblast. Karlštejnsko bylo mileneckými páry vždy velmi oblíbeno, nebo se jedná o region úžasné atmosféry, nádherné pøírody a navíc nabízí mnoho aktivit, které lze s partnerem dìlat.

Ubytování si lze zaøídit za více než pøijatelný peníz; navíc velice komfortní a hezké, na které bude váš miláèek vzpomínat ještì velmi dlouho. Jakmile se ubytujete, mùžete vyrazit do pøírody, na výlet, nebo tøeba vytáhnout kola a poøádnì celý kraj projet skrz naskrz.

Jste-li dobrodružnìjší povahy, mùžete si zkusit lézt na skály, sjet øeku Berounku nebo napøíklad paragliding. Kdyby vám tohle všechno bylo málo, je zde pak také možnost vyhlídky vrtulníkem. Aèkoli je toto místo tolik populární a „tradièní“, stále dokáže pøekvapit. Vyzkoušejte sami.

 
Víkend v Jeseníkách
Cena: 2 500 Kè
|
Trvání: 3 dny
Lokalita: Jeseníky, obec Karlovice
Wellness víkend pro dva
Cena: 5 040 Kè
|
Trvání: 3 dny
Lokalita: Plzeò