Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Relaxaèní víkend

Každou ženu potìší, když dostane od svého miláèka krásnou kvìtinu. Proè si tedy radìji oba nedopøejete wellness víkend s názvem Kvìtinová relaxace pro dva, který se odehrává v pøekrásné historické èásti Tøebonì? Oddáte se nekoneèné relaxaci, vyèistíte si hlavu, zbavíte se nahromadìného stresu a nasbíráte novou energii do dalších dnù. Pøijeïte a rozhodnì nebudete litovat, na takovéto romantické zážitky se nezapomíná.

Všechny pokoje hotelu, kde budete se svojí láskou ubytováni, jsou designérským unikátem. V každém pokoji najdete vzory jiné kvìtiny. Chutné snídanì si užijete formou švédských stolù s bohatým výbìrem místních specialit. Bìhem dnù si budete postupnì užívat v relaxaèní zónì Sluneènice se saunou a víøivkou, relaxaèní masáž a ètyøhodinový vstup do saunového svìta a bazénového parku Sole-Felsen Bad v rakouském Gmundu.

Pøekrásnì prožitý relaxaèní a romantický víkend zakonèíte ještì romantiètìjší tøíchodovou veèeøí pøi svíèkách se sklenkou kvalitního vína. Tento relaxaèní víkend je k dispozici po celý rok, takže si mùžete užít nekoneènou relaxaci kdykoliv! Pøijeïte a dopøejte svojí drahé polovièce ten nejromantiètìjší dárek, o kterém nikdy ani nesnila.

Zážitek Relaxaèní víkend obsahuje:

  • Ubytování v kvìtinovém pokoji
  • Dvì snídanì formou bufetu
  • Romantickou veèeøi pøi svíèkách
  • Ètyøi hodiny v Sole-Felsen Bad v rakouském Gmundu
  • Relaxaèní masáž
  • Hodinu v relax zónì Sluneènice
Relaxaèní víkend 1 Relaxaèní víkend 2 Relaxaèní víkend 3 Relaxaèní víkend 4
Typ pobytu: Relaxaèní
Lokalita: Jihoèeský kraj
Délka pobytu: 3 dny
Poèet osob: 2
Prodejce: Zlatarybka.cz
Cena s DPH: 6 200 Kè
Víkendový relaxaèní pobyt
Cena: 4 200 Kè
|
Trvání: 3 dny    
Lokalita: Žïár nad Sázavou
Relaxaèní balíèek Plzeò
Cena: 5 290 Kè
|
Trvání: 2 dny
Lokalita: Plzeò
Kupte Let balonem Teplice jako dárek!