Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Luxusní hotel

Toužíte navštívit Prahu a nechat se okouzlit jejími pøekrásnými scenériemi a historickými památkami? Mùžete. Vyrazte do našeho hlavního mìsta se svojí pøítelkyní nebo svým pøítelem a dopøejte si luxus hotelu mezinárodní úrovnì se všemi výhodami a romantické chvilky strávené se svým nejbližším.

Pøi pøíjezdu do hotelu Plaza Alta si dopøejete uvítací drink. Budete ubytováni ve dvojlùžkovém a pøepychovì vybaveném pokoji s plnì zaøízenou koupelnou, bezdrátovým pøipojením, župany, minibarem, klimatizací a možností pøípravy èaje nebo kávy dle libosti. Pøi vstupu na tento pokoj na vás budou èekat dva dárky, a to kytice pro partnerku a také lahev prvotøídního sektu.

V hotelu budete moci plnì využít fitness centrum, kam máte neomezený pøístup. Dále dostanete jídelní voucher do hotelové restaurace s názvem 7Tacos v celkové hodnotì 750 Kè. Každé ráno jsou v hotelu podávány snídanì formou švédských stolù, které jsou plnì rùzných specialit a dobrot.

Kdo by ale zùstával pouze v hotelu, když za jeho zdmi mùže zažít spoustu legrace. Obdržíte ètyøi 24hodinové jízdenky na MHD. Nejbližší zastávka je vzdálená pouhých 50 metrù od hotelu a na Malou Stranu i Staré Mìsto se dostanete za pouhých 12 minut.

V Praze je nespoèet míst, kam se mùžete podívat. Mezi ty nejvýznamnìjší a nejnavštìvovanìjší místa patøí urèitì Pražská Zoo, Pražský hrad, botanická zahrada, Stromovka nebo Moøský svìt.

Zážitek Luxusní hotel obsahuje:

  • Luxusní ubytování pro dvì osoby
  • Kytice pro partnerku
  • Láhev sektu na pokoji
  • Voucher na 750 Kè do hotelové restaurace 7Tacos
  • Snídanì formou švédských stolù
  • Ètyøi celodenní jízdenky
Luxusní hotel 1 Luxusní hotel 2 Luxusní hotel 3 Luxusní hotel 4
Typ pobytu: Relaxaèní
Lokalita: Praha
Délka pobytu: 3 dny
Poèet osob: 2
Prodejce: Esennce.cz
Cena s DPH: 5 880 Kè
Vùnì Orientu
Cena: 8 100 Kè
|
Trvání: 2 dny    
Lokalita: Karlovy Vary
Romantika na palubì
Cena: 7 890 Kè
|
Trvání: 2 dny
Lokalita: Praha
Nevíte jaký dárek darovat? Zkuste Let balonem Pardubice.