Romantický víkend si vyžaduje podmanivý parfém - doporučujeme online parfumerii Parfums.cz. Hydromasáže Vánoční dárky Romantický předvánoční víkend v Krušných horách Seznámení Romantika ve dvou

Naše dluxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online. Poradí i Bezvarady.eu. Hurá do Beskyd!

Romantický pobyt

Chcete oslnit svojí drahou polovièku neèekaným pøekvapením s romantickou atmosférou? Vydejte se do mìsta piva – Plznì a užijte si romantický pobyt, na který budete dlouho a velice rádi vzpomínat. Oba dva si tento romantický pobyt urèitì užijete a rádi si ho zase nìkdy zopakujete.

Zabydlíte se v jednom z pøekrásnì a luxusnì zaøízených dvojlùžkových pokojù s vlastní koupelnou, televizí se satelitem, minibarem, bezdrátovým pøipojením, telefonem a trezorem ve ètyøhvìzdièkovém hotelu, který je pouze pár krokù od historické èásti Plznì, která k veèerním procházkám pøímo vybízí. Pøi prvním vstupu na váš pokoj tam bude èekat vychlazená láhev kvalitního sektu, jako dárek na pøivítanou.

Relaxaci se oddáte v hotelové wellness zónì, kde strávíte krásné dvì hodiny se svojí láskou ve víøivce nebo saunì. Veèer, než se pùjdete uložit do postele, si vychutnáte tøíchodovou romantickou veèeøi pøi svíèkách.

Po tom, co se krásnì vyspíte, ani nemusíte vstávat z vyhøáté postele a jít na snídani. Hotelová obsluha vámi vybranou snídani donese pøímo na hotelový pokoj.

Zážitek Romantický pobyt obsahuje:

  • Láhev sektu na pokoji
  • Luxusní ubytování (vlastní koupelna, trezor, televize se satelitem, bezdrátové pøipojení, rádio, telefon, minibar)
  • Dvouhodinový pobyt ve wellness zónì
  • Romantická veèeøe pøi svíèkách
  • Snídanì do postele
Romantický pobyt 1 Romantický pobyt 2 Romantický pobyt 3 Romantický pobyt 4
Typ pobytu: Romantický, Wellness
Lokalita: Plzeòský kraj
Délka pobytu: 2 dny
Poèet osob: 2
Prodejce: Zlatarybka.cz
Cena s DPH: 3 400 Kè
Romantická noc De Lux
Cena: 5 750 Kè
|
Trvání: 2 dny    
Lokalita: Láznì Bìlohrad
Dvì noci jen pro nás dva
Cena: 5 450 Kè
|
Trvání: 3 dny
Lokalita: Tábor
Nevíte jaký dárek darovat? Zkuste Let balonem Opava.